BENESPORT - VÝROBA A VÝVOJ, PREDAJ

MAJITEĽ :

Ján BENDÍK

Telefón: +421 905 405 487
E-mail: benesport@benesport.sk

OBCHODNÉ ODDELENIE:

– internetové objednávky a objednávky na zákazku, zákaznícky servis, podniková predajňa Spišské Tomášovce, všetky informácie

Sme Vám k dispozícii každý pracovný deň v čase od 7:00 do 11:00 a 11:30-15:30. Ďakujeme, že rešpektujete našu pracovnú dobu.

Telefón: +421 905 405 487
E-mail: benesport@benesport.sk

Ingrid Pačnárová
– fakturácia

Telefón: +421 905 405 487
E-mail: pacnarova.ingrid@benesport.sk

VYŠÍVANIE:
VÝROBNÉ ODDELENIE:

Dana Bendíková                     

– objednávky na šitie prijíma obchodné oddelenie

Telefón: +421 948 661 108
E-mail: bendikova.dana@benesport.sk

Kde nás nájdete

GPS súradnice:
N 48°57’24,34”   N 48.95676111  
E 20°28’37,52”   E 20.47708889   

Prevádzka / Place of business & Postal address:
Slovenského raja 243/43,
052 01 Spišské Tomášovce
Slovak Republic, EU 

Sídlo / Registered office:
Ján Bendík – BENESPORT
Štúrova 28, 053 11 Smižany, Slovak Republic, EU
Tel.: +421 – 905 – 405 – 487
E-mail: benesport@benesport.sk
Url: www.benesport.sk
IČO / Identification No.: 33 98 555 3, IČ DPH: SK1020684258
Bankové spojenie / Bank: Slovenská sporiteľňa, a. s., Košice,                                                                                               

Číslo účtu / Account No.: 0523134235/0900            IBAN: SK84 0900 0000 0005 2313 4235 

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Košický kraj 
Vrátna č. 3, 040 65 Košice
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
tel. č.: 055/7290 705
fax č.: 055/ 6224 695
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi