Benesport - výroba a vývoj, predaj

MAJITEĽ :

Ján BENDÍK

Telefón: +421 908 994 683
E-mail: bendik.jan@benesport.sk

OBCHODNÉ ODDELENIE:

- internetové objednávky a objednávky na zákazku, zákaznícky servis, podniková predajňa Spišské Tomášovce

Telefón: +421 905 405 487
E-mail: benesport@benesport.sk

 

Ingrid Pačnárová
- fakturácia

Telefón: +421 905 405 487
E-mail: pacnarova.ingrid@benesport.sk

 

Ing. Tatiana Frajkorová
- obchodné zastúpenie na SR

Telefón: +421 903 726 934
E-mail: tanaf@imafex.sk

 

VYŠÍVANIE:

 

Ján KOVALÍK

Telefón: +421 915 855 231
E-mail: vysivanie@benesport.sk

 

VÝROBNÉ ODDELENIE:

Dana Bendíková                                                                                                                                                                     - objednávky na šitie prijíma obchodné oddelenie

Telefón: +421 948 661 108
E-mail: bendikova.dana@benesport.sk

 

EKONOMICKÉ ODDELENIE:

Dana Bendíková
- účtovníctvo

Telefón: +421 948 661 108
E-mail: ekonomika@benesport.sk

 


Zväčšiť mapu

GPS súradnice:
N 48°57’24,34”   N 48.95676111  
E 20°28’37,52”   E 20.47708889   


Prevádzka / Place of business & Postal address:
Slovenského raja 243/43,
052 01 Spišské Tomášovce
Slovak Republic, EU
 

Sídlo / Registered office:
Ján Bendík - BENESPORT
Štúrova 28, 053 11 Smižany, Slovak Republic, EU
Tel.: +421 - 905 - 405 - 487, Fax: +421 - 53 - 42 985 32
E-mail: benesport@benesport.sk
Url: www.benesport.sk
IČO / Identification No.: 33 98 555 3, IČ DPH: SK1020684258
Bankové spojenie / Bank: Slovenská sporiteľňa, a. s., Košice,                                                                                                Číslo účtu / Account No.: 0523134235/0900            IBAN: SK84 0900 0000 0005 2313 4235 

                                                                             

 

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Košický kraj 
Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
tel. č.: 055/6220 781 
fax č.: 055/ 6224 547
​http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi 

Kontaktný formulár