Benesport v Nepále

Fotografie z treku po Nepále nám priniesol náš priateľ a verný zákazník pán Peter Frankovič - člen HEK Slovenský raj a člen dozornej rady JAMES. Za fotografie a podelenie sa s nami o krásne zážitky mu srdečne ďakujeme!